Tagged: ufa55gold

Crazy Defense Heroes เกมผจญภัยในการเก็บเวลเพื่ออัพเกรดตัวละคร

เกมที่จะรีวิวในครั้งนี้เป็นเกมที่บอกเลยว่า เป็นเกมเก็บทรัพยากรของจริง เพราะในการเล่นเกมนี้แต่ละด่านของเกมจะมีทรัพยากรที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งเหล่าตัวละครในเกมแต่ละตัวก็มีความต้องการที่แตกต่างกัน หากใครที่เป็นคนขี้เบื่ออาจจะไม่เหมาะในการเล่นเกมนี้สักเท่าไหร่ เพราะต้องกลับไปเล่นด่านเดิม ๆ ซ้ำ ๆ เพื่อเก็บทรัพยากรของตัวละครที่ต้องการอัพเกรดให้มากที่สุด เกมที่กำลังจะรีวิวก็คือ เกม Crazy Defense Heroes เกมนี้เป็นเกมที่สามารถเล่นได้อย่างง่าย ๆ หากว่าผู้เล่นรู้สึกพึงพอใจกับความอัพเกรดของตัวละครแล้วก็สามารถตะลุยในด่านอื่น ๆ ต่อได้เลย ซึ่งสำหรับวิธีที่ทำให้ไม่รู้สึกเบื่อในการเล่นเกม Crazy Defense Heroes ก็คือ ขอแนะนำให้ผู้เล่นเปลี่ยนไปเล่นด่านอื่นสลับกันไปเรื่อย ๆ เพราะการที่เล่นด่านเดิมอยู่ซ้ำ ๆ ก็จะทำให้เกิดความเบื่อได้มากยิ่งขึ้น การที่สลับด่านในการเล่นจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดี ความน่าสนใจในการเล่นเกม Crazy Defense...